Ръководство

Дейността на ГК „Електрон“ се ръководи от Управителен съвет в състав:

  • Валентин Тодоров Андреев
  • Иван Стоянов Иванов
  • Борислав Василев Трайков

На Заседание на Управителния съвет, проведено на 21.01.2011г. за Председател е избран Валентин Тодоров Андреев.